Oświadczenie o prywatności

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe


Teslawensrit przetwarza dane osobowe w następujących celach:
- Wysyłanie naszego newslettera i/lub broszury reklamowej
- Aby móc zadzwonić lub wysłać e-mail, jeśli jest to konieczne dla realizacji naszych usług
- Aby poinformować o zmianach w naszych usługach i produktach

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Teslawensrit nie sprzedaje danych stronom trzecim i udostępnia je tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania naszej umowy z Tobą lub do wypełnienia obowiązku prawnego.

Pliki cookie lub podobne techniki, których używamy

Teslawensrit używa funkcjonalnych, analitycznych i trackingowych plików cookies. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na tej stronie. Teslawensrit używa plików cookies o funkcjonalności wyłącznie technicznej. Zapewniają one prawidłowe działanie strony internetowej oraz np. zapamiętanie preferowanych ustawień. Te pliki cookie służą również do prawidłowego działania strony internetowej i jej optymalizacji. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie poinformowaliśmy Cię już o tych plikach cookie i poprosiliśmy o zgodę na ich umieszczenie. Można zrezygnować z cookies, konfigurując swoją przeglądarkę internetową tak, aby nie zapisywała plików cookies. Ponadto za pośrednictwem ustawień przeglądarki można usunąć wszystkie wcześniej zapisane informacje. Aby uzyskać wyjaśnienie, zobacz: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Przeglądanie, modyfikowanie lub usuwanie danych

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia. Ponadto mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Teslawensrit oraz mają Państwo prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że można żądać od nas przesłania danych osobowych, które posiadamy w pliku komputerowym, do Państwa lub innej organizacji wyznaczonej przez Państwo. Wniosek o dostęp, korektę, usunięcie, modyfikację danych lub żądanie wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych można wysłać na adres info@teslawensrit.nl. Aby mieć pewność, że wniosek o wgląd został złożony przez Państwo, prosimy o dołączenie do wniosku kopii dowodu tożsamości. W tej kopii należy upewnić się, że zdjęcie paszportowe, MRZ (machine readable zone), numer paszportu i numer służby obywatelskiej (BSN) są zakreślone na czarno. Ma to na celu ochronę Państwa prywatności. Odpowiemy na Państwa wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu czterech tygodni. Teslawensrit zaznacza również, że mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego - de Autoriteit Persoonsgegevens. Można to zrobić za pośrednictwem linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe

Teslawensrit poważnie traktuje ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie działania zapobiegające niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieuprawnionym zmianom.

Jeśli mają Państwo wrażenie, że Państwa dane nie są bezpieczne lub istnieją oznaki niewłaściwego wykorzystania, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub pod adresem info@teslawensrit.nl.

© Copyright

Wszystkie teksty, obrazy i projekty na tej stronie są chronione prawem autorskim.

Nasze projekty i pomysły nie mogą być wykorzystywane lub kopiowane bez pisemnej zgody. Wszelkie prawa i zmiany są zastrzeżone dla Teslawensrit.

100% Wolontariusze

Jesteśmy w pełni zaangażowani, bez wynagrodzenia za nasz czas i pracę.